Από
7,00€
Μηνιαία
20,00 Setup Fee
Cloud 20
1 vCPU
2GB RAM
20GB (HDD – SSD Storage)
20GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
14,00€
Μηνιαία
20,00 Setup Fee
Cloud 40
2 vCPU
4GB RAM
40GB (HDD – SSD Storage)
40GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
23,00€
Μηνιαία
20,00 Setup Fee
Cloud 80
2 vCPU
8GB RAM
80GB (HDD – SSD Storage)
80GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
43,00€
Μηνιαία
20,00 Setup Fee
Cloud 160
4 vCPU
16GB RAM
160GB (HDD – SSD Storage)
160GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
75,00€
Μηνιαία
20,00 Setup Fee
Cloud 240
8 vCPU
32GB RAM
240GB (HDD – SSD Storage)
240GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)