Τι είναι η ηλεκτρονική πληρωμή; Εκτυπώστε

  • 1

Ηλεκτρονική πληρωμή αποτελούν οι εξής τρόποι εκκαθάρισης των διαδικτυακών συναλλαγών: 1. η ηλεκτρονική καταβολή μέσω της ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων ( e- banking), 2. η χρήση πιστωτικών καρτών και 3. η ύπαρξη ηλεκτρονικού χρήματος.

Η διαδικασία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού χρήματος στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε πρακτική εφαρμογή.


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Ποιες οι έννοιες του προμηθευτή, του καταναλωτή και των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως; Προμηθευτής (πωλητής) είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί μέσα στα πλαίσια της... Τι είναι η σύμβαση εξ αποστάσεως; Η εξ αποστάσεως σύμβαση είναι αυτή που συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή και... Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής σε σχέση με τον προμηθευτή προτού δεσμευθεί από μια εξ αποστάσεως σύμβαση; Ο καταναλωτής πρέπει να έχει απαραίτητα στη διάθεσή του στοιχεία που αφορούν τον προμηθευτή ή... Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής σε σχέση με υπηρεσία/προϊόν προτού δεσμευθεί από μια εξ αποστάσεως σύμβαση; Ο καταναλωτής πρέπει να έχει απαραίτητα στη διάθεσή του την περιγραφή των κυριοτέρων... Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης; Το δικαίωμα της υπαναχώρησης είναι το δικαίωμα που παρέχεται στον καταναλωτή να αποσυρθεί μέσα...
Επιστροφή