Από
6.34£
Μηνιαία
18.10 Setup Fee
Cloud 20
1 vCPU
2GB RAM
20GB (HDD – SSD Storage)
20GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
12.67£
Μηνιαία
18.10 Setup Fee
Cloud 40
2 vCPU
4GB RAM
40GB (HDD – SSD Storage)
40GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
20.82£
Μηνιαία
18.10 Setup Fee
Cloud 80
2 vCPU
8GB RAM
80GB (HDD – SSD Storage)
80GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
38.92£
Μηνιαία
18.10 Setup Fee
Cloud 160
4 vCPU
16GB RAM
160GB (HDD – SSD Storage)
160GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)
Από
67.88£
Μηνιαία
18.10 Setup Fee
Cloud 240
8 vCPU
32GB RAM
240GB (HDD – SSD Storage)
240GB Backup σε άλλο διακομιστή
Περιλαμβάνεται 1 IPv4
Επιθυμητή πόρτα για την ογκοχρέωση 1 Gbit/s NIC
Μηνιαία χρήση bandwidth 20TB (Ευρωπαϊκό Δίκτυο)