Πως θα διαχειριστώ τις βάσεις δεδομένων του domain μου;

Για να διαχειριστείτε τις βάσεις δεδομένων του domain σας, θα πρέπει να κάνετε Login στο Control...

 Τι είναι η MySQL βάση δεδομένων?

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάση ανοικτού κώδικα όπως λέγεται (relational...