Αποκλειστικός διακομιστής

Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core32 GB DDR3 ECC2x 2TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)1 Gbit/s-Port Full-Duplex20TB Μηνιαία χρήση bandwidth*Παραδίδεται σε 1 έως 2 ημέρες €59,00 /Μηνιαία Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε αγορές τώρα