30,00€
1 Έτος
Business Email
5GB Χώρος στο Δίσκο
5GB Mailbox size
5GB Μηνιαίο Traffic
Φιλοξενία για 1 site
5 Emails (μέχρι 1gb κάθε ένα)
Ποιότητα Email Υποστήριξη
Plesk Panel
72,00€
1 Έτος
Professional
Φιλοξενίες για 5 sites
3 WordPress Management Tools
20 GB χώρο σε SSD δίσκους
20 Emails (μέχρι 5gb κάθε ένα)
10 MySQL (75mb)
50 GB Μηνιαίο traffic
Plesk Panel
132,00€
1 Έτος
Ultimate
Φιλοξενίες για 10 sites
10 WordPress sites
50 GB Χώρος στο Δίσκο
100 Emails (μέχρι 5gb κάθε ένα)
25 MySQL (75mb)
100 GB Μηνιαίο traffic
Plesk Panel
70,00€
1 Έτος
Business SiteBuilder
10GB χώρος φιλοξενίας
20GB monthly traffic
Πληθώρα επιλογής σχεδίων
Υποστήριξη σε πολλές γλώσσες
Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία
Το δικό σας λογότυπο
Τεχνική Υποστήριξη
0,00€

Δωρεάν πακέτο φιλοξενίας
100 MB χώρος φιλοξενίας
Φιλοξενία για 1 site
1 Pop3 Mailbox
1 GB monthly traffic