Από
53.40£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
WEIV1
Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core
32 GB DDR3 ECC
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
2x 2TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD 7200 rpm (Software-RAID 1)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
30TB Traffic European Network
Από
62.45£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
EX41-SSD
Intel® Core™ i7-4770 Quad-Core
32 GB DDR3 ECC
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
2x 240 GB 6 Gb/s SSD
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
30 TB Traffic European Network
Από
66.07£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
EX61
Intel® Core™ i7-920 Quad-Core
48 GB DDR3
2x 2TB SATA 3 Gb/s Enterprise HDD
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
30 TB Traffic European Network
Από
84.17£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
PX61-SSD
Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
32 GB DDR3 ECC
2x 240GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
30 TB Traffic European Network
Από
98.65£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
PX71
Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
32 GB DDR3 ECC
2x 2TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
30 TB Traffic European Network
Από
101.37£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
PX71-SSD
Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core
32 GB DDR3 ECC
2x 480GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
50 TB Traffic European Network
Από
101.37£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
PX91
Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core
64GB DDR3 ECC
2x 2TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
30 TB Traffic European Network
Από
111.32£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
PX91-SSD
Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core
64 GB DDR3 ECC
1x 960 GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
50 TB Traffic European Network
Από
129.43£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
PX121
Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core
128 GB DDR3 ECC
2x 2TB SATA 6 Gb/s Enterprise HDD
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
30 TB Traffic European Network
Από
138.48£
Μηνιαία
45.25 Setup Fee
PX121-SSD
Intel® Xeon® E5-1650 v2 Hexa-Core
128 GB DDR3 ECC
2x 240GB 6 Gb/s SSD Datacenter Edition
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
30 TB Traffic European Network
Από
287.82£
Μηνιαία
135.76 Setup Fee
DELL R730 DX291
Dual Intel® Xeon® E5-2600v3 Octa-Core
128 GB DDR4 ECC RAM
Dell PERC H730 8 Port SAS/SATA
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
50 TB Traffic European Network
Από
152.05£
Μηνιαία
81.46 Setup Fee
DELL PowerEdge™ R720 DX150
Intel® Xeon® E5-2620 Hexa-Core
64 GB DDR3 ECC RAM
HDD Dell PERC H710 8 Port SAS/SATA
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
50 TB Traffic European Network
Από
184.64£
Μηνιαία
135.76 Setup Fee
DELL PowerEdge R730 DX151
PowerEdge™ R730 DX151
Intel® Xeon® E5-2600v3 Octa-Core
64 GB DDR4 ECC RAM
HDD Dell PERC H710 8 Port SAS/SATA
1 IPv4 Address και IPv6 Subnet (/64)
1 Gbit/s-Port Full-Duplex
50 TB Traffic European Network